Anthem

 

Anthem

Anthem 组合集合多个有趣模组,散发多姿多彩的现代魅力。

ANTHEM - 客厅

Anthem 组合集合多个有趣模组,散发多姿多彩的现代魅力。

众多构成元素让精细布置和更宏观、清晰的构图得以并存。沙发专为空间中央的理想位置而设,突显其外部结构 — 以纤薄的金属轮廓为帜的坚固主体,与份外柔软的座椅、靠背和扶手形成鲜明对比。

ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅
ANTHEM - 客厅